Cystitis/Blærebetændelse er defineret som forekomst af bakterier i urinen, fundet ved dyrkning af urinen. Typiske symptomer på blærebetændelse er smerter ved fyldning af blæren, varierende grad af smerter ved vandladning og lindring efter vandladning. Desuden ofte pollakisuri. Ascenderende infektion i form af pyelonefrit. Recidiverende cystitter defineres som 3 eller flere bakterielle blærebetændelser på et år. En del patienter har kun få eller ingen symptomer, når de har blærebetændelse. I praksis vil en del af patienterne have en forhistorie, hvor der har været flere tilfælde med symptomer på blærebetændelse, men der foreligger ingen eller kun en enkelt eller få regelrette dyrkninger.

Fremgangsmåde

Udredning

Patienten medbringer forud udfyldt væske-vandladningsskema, som kan hentes her: Tryk her for at hente skema

 • Fremskaffelse af tidligere urindyrkninger fra egen læge og hospitalslaboratorium
 • Måling af urinflow
 • Måling af residualurin
 • Urincytologi
 • Urinstix, som ved positiv stix sendes til dyrkning og resistensbestemmelse
 • Cystoskopi i lokal anæstesi på urinvejskirurgisk ambulatorium
 • Eventuelt gynækologisk undersøgelse med palpation af bækkenbund og blære
 • CT-urografi

Behandling

 • Almene råd om væskeindtagelse, vandladningsvaner, double- eller tripple-voiding.
 • Instruktion i RIK ved manglende blæretømning
 • Specifik behandling efter dyrkningssvar
 • Antibiotikaprofylakse i 3 måneder. Profylaksen vælges efter dyrkningssvar
 • Hormonsubstitutionsbehandlig til postmenopausale kvinder (Vagifem eller Ovestin)
 • Tranebærsaft
 • I særlige tilfælde kan patienten indlægges til 3 døgns i.v. behandling efter dyrkningssvar.