Omskärelse på urologisk klinik

 

Vad krävs?

  • Enligt Sundhetsstyrelsens vägledning ska det föreligga informerat samtycke från barnets vårdnadshavare.
  • Om föräldrarna har gemensam vårdnad ska båda parter informeras och ge sitt samtycke till att ingreppet utförs.
  • Detta gäller för alla pojkar under 15 år.

 

På operationsdagen – före operationen.
Vi rekommenderar att barnet badar innan ni kommer till kliniken, för att minska risken för infektion. 
C:a 45 – 60 minuter före operationen ska penis smörjas med ett tjockt lager bedövningskräm vid roten, exempelvis Emlakräm eller Tapinkräm. 
Se bild nummer 1. Det är det prickade området som ska smörjas och inte förhuden.
Detta görs för att minimera smärtan när barnet får den riktiga bedövningen (penisblockad).
Emlakräm: http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/1070
Tapin-creme: http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4271
Tapin-creme: http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4271

 

Före operation.
Före operationen får barnet penisblockad. Det betyder att barnet får en spruta i penis, på det ställe där den bedövande krämen smorts in. Därefter gör det inte ont när han blir omskuren.

EmlaSkitse

 

Vilka metoder?
Plastibellmetoden.
Med denna metod klipps c:a 3/4 av förhuden av och den sista 1/4 faller av tillsammans med ringen eller tidigare. 
Operationstiden är c:a 7 -10 minuter. 
Vi använder denna metod endast till små barn, helst under ett år. Bästa åldern för omskärelse med denna metod är enligt vår erfarenhet, vid 5 – 7 veckors ålder.

Vi använder då och då proceduren för de större barn som fortfarande har blöja. Användning av blöja är ett krav för denna procedur. 
Efter önskemål från föräldrarna använder vi också ibland den klassiska metoden för små barn.

 

Den klassiska metoden på ett modernt sätt.
Med denna metod klipps i stort sett hela förhuden av och man har kontroll på precis hur mycket hud som ska klippas av. 
Blödningen stoppas med el-koagulering och till sist sys båda bitarna av förhuden ihop med en absorberbar tråd, som försvinner av sig själv efter en tid. 
Denna metod använder vi till större barn som inte längre har blöja.

 

Smärtbehandling
Till små barn kan man ge Panodil (Panodil Junior), flytande eller stolpiller. 
Dosering enligt bipacksedel i paketet. 

Panodil: http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/670.

 

Vård av barnet efter omskärelse med Plastibellmetoden
Daglig dusch med vatten och neutralt schampo. Första duschen görs dagen efter operationen.

Blöjan ska sitta löst, helst ett nummer större än för barnets ålder, för att undvika kontakt med penis.

Varje gång blöjan byts ska penis sköljas med rikligt med ljummet vatten och torkas efteråt. Till sist ska ollonet smörjas med en neutral kräm som exempelvis Locobase eller neutral vaselinsalva.

Se noga till att inte lägga press på penis eller ringen.

När ringen har fallit av ska ollonet inspekteras. Om en del av förhuden täcker ollonet ska förhuden dras tillbaka tills hela ollonet är blottat. Lägg på litet babypuder, för att undvika att förhuden klistrar sig fast på ollonet. 
Detta ska göras varje gång blöjan byts, i en veckas tid.
När ringen har fallit av kan man göra som vanligt igen, precis som man gjorde innan barnet blev omskuret.

 

När ska man reagera efter Plastibellmetoden?
Om en stor del av ollonet kommer ut ur ringen ska man kontakta kliniken.

Kliniken kontaktas vid tydlig svullnad och rodnad samt vid feber.

När ringen har fallit av och man observerar att en del av förhuden har klistrat sig fast på ollonet ska man kontakta kliniken.

 

Vård av barnet efter omskärelse med den klassiska metoden

  • Barnet ska duscha dagen efter operationen och under badet ska allt plåster tas bort.
  • Barnet ska duscha varje dag i 10 – 14 dagar.
  • Penis ska sköljas med rent, ljummet vatten efter varje gång barnet har urinerat.
  • Barnet får inte simma i simhall, bada i badkar eller havsvatten under 4 veckor efter ingreppet.
  • Trådarna börjar försvinna 14 dagar efter operationen, och efter 6 veckor är alla trådar försvunna.
  • Om ollonet är delvis täckt av extra förhud ska förhuden dras tillbaka mot magen, tills man ser hela ollonet.

 

Vad ska man reagera på efter omskärelse med den klassiska metoden?
Vid tydlig svullnad och om det sipprar ut var mellan ollonet och förhuden.

Vid feber utan tydlig orsak, som till exempel att barnet har en förkylning.

Om man 3 – 4 veckor efter omskärelse observerar att en del av förhuden har klistrat sig fast på ollonet ska man kontakta kliniken för att få råd.

Vi vill understryka att det kan ta upp till 6 veckor innan såret är helt läkt och man kan se det slutliga resultatet av omskärelsen.